ضمانت ویژه

در کنار گارانتی معمول تجهیزات شما میتوانید با پرداخت هزینه اضاف، درخواست ضمانت ویژه برروی تجهیزات نیز داشته باشید. ضمانت ویژه مینی روتر به این شکل است که بی پرس و سوال دستگاه شما را برای مدت یک سال شمسی گارانتی تعویض میکند.

شرایط ضمانت ویژه
  • هرگونه آسیب فیزیکی به دستگاه و آسیب براثر آب و استفاده ناصحیح شامل گارانتی نخواهد شد.
  • درصورتی که دستگاه رادیویی بدون آنتن روشن شود شامل گارانتی نخواهد شد.
    نشانه همچین اتفاقی هم کاهش توان خروجی دستگاه های رادیویی میباشد.
  • هرگونه خرابی دستگاه در طول مدت گارانتی ویژه منجر به اعمال گارانتی از طرف مینی روتر خواهد بود.
  • مدت زمان گارانتی ویژه یک سال شمسی میباشد.
  • تجهیزات شامل گارانتی با دستگاه نو مشابه و یا در صورت عدم موجودی با دستگاه مشابه با همان قیمت قابل تعویض است که در این صورت مشتری میتواند درخواست خرید محصول تا سقف همان مبلغ را داشته باشد.
  • هرگونه آسیب فیزیکی به دستگاه و آسیب براثر آب و آتش و… که در دستگاه مشهود باشد، شامل گارانتی نخواهد شد.